Quy định chung

Vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng và điều khoản

Chúng tôi không giỏi trong việc trình bày một hợp đồng phức tạp, vì thế chúng tôi xin giữ chúng ngắn nhất có thể để các bạn hiểu được cũng như tuân thủ việc sử dụng công cụ CloakingSkull.

Quy định về tài khoản đăng ký trong hệ thống

Vui lòng đăng ký tài khoản với các thông tin thật của bạn, bất kỳ hành động nào như tên giả, tên của người khác, các tên của các vị lãnh tụ, tên thô tục đều dẫn tới tài khoản bị khóa.

Chúng tôi cũng không chấp nhận các tài khoản SPAM. Bạn biết đấy, chúng tôi rất giỏi trong việc phát hiện ra các hành động SPAM từ trình duyệt của bạn hoặc từ một robots đăng ký tự động. Chúng tôi sẽ banned cả tài khoản gốc liên quan tới hành động đó.

Quy định về việc hoàn tiền

Chúng tôi cam kết hoàn lại tiền từ 50% tới 100% nếu lỗi thuộc về cloakinghub.com bao gồm:

  1. Tài khoản bị Facebook banned và banned URL landing page vì cloaking hoạt động sai khi chiến dịch chưa hoạt động được quá 5 ngày
  2. Vì lỗi của cloakinghub.com mà không chuyển hướng khách hàng sang trang URL money site làm thiệt hại cho đại lý quảng cáo

Cũng xin lưu ý với các bạn, hãy cung cấp bằng chứng về việc Facebook banned URL landing page do lỗi của cloakinghub.com, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tìm ra được nguyên nhân để khắc phục hoặc hoàn tiền theo thỏa thuận.

Sau 5 ngày hoạt động, cloakinghub.com không hoàn tiền về cho nhà quảng cáo.

Phủ nhận liên quan

Chúng tôi viết ra công cụ nhằm giúp các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu quảng cáo của mình, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với nội dung trên tên miền cloakinghub.com. Mọi cáo buộc khác không liên quan tới tên miền cloakinghub.com đều bị phủ nhận.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới URL landing page và URL money site của các nhà quảng cáo. Chúng tôi không tạo ra nội dung, không bán hàng hay không tham gia vào quy trình tạo ra nội dung của các trang nhà quảng cáo sử dụng.

Khi sử dụng công cụ cloakinghub.com, nghĩa là bạn phải hiểu rằng chúng tôi chỉ có kỹ thuật chuyển hướng với công nghệ phát hiện robots hoặc con người. Bạn là người chịu trách nhiệm tối cao cho các nội dung nằm ngoài cloakinghub.com, bao gồm quảng cáo, thông tin, hình ảnh, video và các phương tiện khác tồn tại trên URL Landing page và URL money site.