SkullFire là một add-on chưa có trên thế giới, một sản phẩm của CloakingSkull giúp che dấu vết trình duyệt

SkullFire giúp bạn thay đổi thông tin của trình duyệt, giúp bạn đăng nhập nhiều tài khoản trên trình duyệt một cách hợp lệ.
Phù hợp cho các bạn chạy quảng cáo Facebook với nhiều tài khoản VIA.
Tránh chết dàn tài khoản, tránh xóa quảng cáo vô lý, tránh checkpoint !
Bọc link thôi chưa đủ, tạo nhiều Profile trình duyệt thôi chưa đủ, bạn cần SkullFire.
Đăng nhập hoặc Đăng ký để tải
FBPX